Tips från coachen

Förändringar i chefspositioner – Framgångsrika strategier för generationsväxling

27 Oct, 2023

Teckning av 6 fåglar som flyger i v-formation.

Just nu sker många generationsväxlingar i små och medelstora företag. Chefer som börjar närma sig pensionsåldern vill trappa ner och yngre förmågor står och bankar på dörren för att ta sig an utmaningen. Så långt är allt väl.

Sen kommer vi till verkligheten. Hur lätt är det för  den gamla chefen, Vd:n att släppa taget? Och hur får vi de anställda att ha tillit till den nya chefen?

Här kommer några tips från coachen (och tillika den, i det här fallet, gamla chefen)

 1. Tydlig Planering
  Börja med att sätta upp en tydlig plan för övergången. Vilka uppgifter ska den nya chefen ta över direkt, och vilka ska den gamla chefen behålla ett tag till? Definiera klara tidpunkter för varje steg och dokumentera överenskommelserna.
 2. Svara på Medarbetarnas Frågor
  Fundera över de frågor som dina medarbetare kan ha. Tillsammans med den nya chefen, skriv ned svaren för att säkerställa att ni ger samstämmiga svar, även om ni är på olika platser. Det skapar en känsla av enighet.
 3. Gemensam Kommunikation
  Förmedla förändringen tillsammans till medarbetarna och kollegorna. Använd gärna modellen “Veta-Känna-Göra”: Vad bör de veta (till exempel varför förändringen sker), vad bör de känna (tillit till den nya chefen), och vad bör de göra (till exempel vända sig till den nya chefen i första hand).
 4. Investerar i Förberedelser
  Desto mer tid och energi du lägger på förberedelser, desto smidigare blir övergången. Det hjälper även dig att övervinna eventuella hinder som kan uppstå under vägen.
 5. Externt Stöd
  Anlita en extern part i processen – till exempel en coach från SHIFT. Externa experter kan ge värdefull insikt och råd för en lyckad övergång.
 6. Håll Fast Vid Planen
  Slutligen, var tålmodig och uthållig. Generationsväxlingar kan vara utmanande men med rätt plan och genomförande kan de också vara framgångsrika.
Lev och led som du lär

Lev och led som du lär

Ibland träffar jag grupper eller enskilda personer som har negativa synpunkter på sin chef. Ofta handlar det om att chefen inte lever som den lär. När jag träffar de som uppskattar sin chef så är...

Känslan av att inte räcka till…

Känslan av att inte räcka till…

“Jag räcker inte längre till. Känner mig alltid otillräcklig och hinner inte med det jag ska göra. Orkar snart inte längre.” Känner du igen dig?Då är du inte ensam. De flesta av oss har perioder då...

Delegera – När, hur och varför?

Delegera – När, hur och varför?

Många av de chefer jag coachar tycker det är svårt att delegera så därför kommer här är några tips från coachen:Börja med att fråga dig varför du ska delegera en viss uppgift. Exempelvis:  Behöver...