Shift 2
Diplomerande coachutbildning

Shift 2

 

Shift 2 är vår Diplomerande coachutbildning och vänder sig till dig som vill bli diplomerad coach samt till dig som vill använda professionell coaching i ditt ledarskap. Du lär dig effektiv kommunikation för ett utvecklande, engagerande och motiverande ledarskap på ett såväl personligt som professionellt plan.

Vill du arbeta för resultat, utveckling och tillväxt i en föränderlig värld och kontinuerligt samarbeta med andra? – Då är det här utbildningen för dig.

Shift 2 är nästa steg i utbildningsprogrammet Shifts coachutbildning som fördjupar och breddar kunskaperna från Shift 1.

Efter Shift 2 blir du Diplomerad coach och kan välja att arbeta professionellt som coach eller använda kunskaperna till att förstärka ditt ledarskap och förmåga att arbeta för och med utveckling. Du kan också ta nästa steg med oss genom Shift 3 Mentorcoachingprogrammet.

  “Den tidspressade konsultrollen kräver mer än auktoritet och fakta för att bli riktigt framgångsrik. Jag har breddat min konsultroll med ett coachande ledarskap. Det är ett fantastiskt komplement till det sätt som jag som konsult vanligtvis tar mig an utmaningar”.

  Stefan Gardlow, Business controller A3

  Aktuella Shift 2-utbildningar

  På plats i Umeå

  30-31 maj + 29-30 augusti

  SHIFTs utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att vi tror på att du lär dig bäst genom att aktivt delta och uppleva. Vi tillämpar ARL-metoden (Action, Reflection, Learning) för att uppmuntra till aktiv handling, erfarenhetsutbyte och efterföljande reflektion.

  Vår metodik kombinerar effektiv coachträning med givande föreläsningar/workshops, som främjar praktisk tillämpning vilket skapar en hållbar förändring med direkt användbara kunskaper för vardagen.

  Alla våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.

   

  Utbildningen består av 2+2 heldagar
  Det ingår sex tillfällen professionell coaching
  Genomföra coachingsamtal med tre egna övningsklienter
  Deltagande i alla moment krävs för att bli godkänd och diplomerad
  47 utbildningstimmar

  • Coaching som metod, verktyg och samtalsprocess
  • Kärnkompetenser, etiska riktlinjer, etik och professionalitet.
  • Att facilitera någon annans utveckling
  • Coachträning med utbildarledd feedback
  • Bygga din coachande verktygslåda
  • Hitta din unika coachstil

  Förkunskaper:
  Du ska ha gått Shift 1 med godkänt resultat eller motsvarande ICF ackrediterad utbildning.

  Pris:
  Shift 2:  29 990 kr ex moms
  Shift 1+2 paketpris:  49 900 ex moms