Utvecklande Ledarskap (UL)

Ett stärkande komplement till alla typer av ledarskapsutbildningar

Nyckeln till personlig och karriärmässig framgång

Utvecklande ledarskap (UL) är ett forskningsbaserat koncept för ledarutveckling som är framtaget av Försvarshögskolan som präglas av tilltro till medarbetarnas förmåga och utveckling.
Läs mer om UL
här.

UL är en öppen utbildning som vänder sig till chefer, projektledare, teamledare, arbetsledare – alla i organisationen som utövar ledarskap i sitt arbete. UL är ett stärkande komplement till alla typer av ledarskapsutbildningar.
Ett samarbete mellan SHIFT och Directa.

“Utvecklande Ledarskap (UL) är ett unikt tillfälle att ge sig själv tid att reflektera över sig själv, hur en beter sig och hur en vill agera framåt för att utveckla sig själv och sin grupp/verksamhet.”

Aktuella utbildningar:
Utvecklande ledarskap

Vänligen kontakta oss vid intresse att delta i Utvecklande ledarskap

 

Kursupplägg

 

Utvecklande Ledarskap (UL) genomförs under 3 + 1 dag med två certifierade UL-handledare. Under kursen varvas korta teorigenomgångar med uppgifter, diskussion och reflektion.  Mellan dag 3 och 4 arbetar deltagaren med några hemuppgifter.

I konceptet utvecklande ledarskap ingår:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) – 360 graders feedback om hur ditt ledarskap uppfattas.
  • Ledarskapsmodellen – baserat på ledaren, gruppen, organisationen och omvärlden.
  • En metod för personlig ledarutveckling – med utgångspunkt från ULL och dina mål.

Utvecklande ledarskap består av 4 heldagar.

Kursmål

 

  • Få kunskap och insikt om konceptet Utvecklande Ledarskap.
  • Genom feedback från chef och medarbetare förstå hur det egna ledarskapet uppfattas.
  • Skapa en personlig utvecklingsplan för att bli mer utvecklande ledare.
  • Du ska som chef/ledare känna dig tryggare i din ledarroll och genom motivation, arbetsglädje och fokus på uppgifterna.
  • Utveckla dina medarbetare