Shift 3
Mentorcoachingprogrammet

Shift 3

Shift 3, erbjuds till dig som tidigare har gått Shift 1 och Shift 2 eller en annan, av ICF-ackrediterad, utbildning och därigenom blivit diplomerad coach. Nu vill du certifiera dig på ACC eller PCC-nivå.

Du har eller börjar närma dig de klienttimmar din certifieringsnivå fordrar.

Shift 3 är det sista steget i utbildningsprogrammet Shifts coachutbildning.

Aktuell Shift 3 -utbildning

På plats i Umeå eller digitalt

Vänligen kontakta oss vid intresse att delta i Shift 3 

 

Shifts utbildningar genomsyras av det coachande förhållningssättet. Med upplevelsebaserad inlärning och coaching lär sig deltagaren genom att göra. Vi tillämpar ARL-metoden (Action, Reflection, Learning) för att uppmuntra till aktiv handling, erfarenhetsutbyte och efterföljande reflektion.

Vår metodik kombinerar effektiv coachträning med föreläsningar och workshops. Det främjar praktisk tillämpning vilket skapar en hållbar utveckling med direkt användbara kunskaper i vardagen.

Alla våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.

Utbildningen löper under en period om minst tre månader
Det ingår tio timmar mentorcoaching varav sju är i grupp och tre är individuella
Lyssna på inspelade coachsamtal och ge feedback baserat på ICF:s Kärnkompetenser och coachingprocessen som helhet
Spela in coachsamtal med minst två olika klienter
Deltagande i alla moment krävs för att bli godkänd
17 utbildningstimmar

  • Certifieringsförberedande utbildning
  • Mentorcoaching
  • Repetion av ICF:s Kärnkompetenser och Etiska riktlinjer
  • Utvärdering av inspelat coachsamtal med både skriftlig och muntlig feedback från vår examinator med resultatet godkänd eller underkänd

Förkunskaper:
För att gå Shift 3 krävs godkänt resultat på kurserna Shift 1 och Shift 2 eller motsvarande ICF ackrediterad utbildning.

Pris:
Shift 3: 15 900 kr ex moms