Shift 3
Mentorcoachingprogrammet

Shift 3

Shift 3, erbjuds till dig som tidigare har gått Shift 1 och Shift 2 eller en annan, av ICF-ackrediterad, utbildning och därigenom blivit diplomerad coach. Nu vill du certifiera dig på ACC eller PCC-nivå.

Du har eller börjar närma dig de klienttimmar din certifieringsnivå fordrar.

Shift 3 är det sista steget i utbildningsprogrammet Shifts coachutbildning.

Aktuell Shift 3 -utbildning

På plats i Umeå eller digitalt

Vänligen kontakta oss vid intresse att delta i Shift 3 

 

SHIFTs utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att vi tror på att du lär dig bäst genom att aktivt delta och uppleva. Vi tillämpar ARL-metoden (Action, Reflection, Learning) för att uppmuntra till aktiv handling, erfarenhetsutbyte och efterföljande reflektion. Vår metodik kombinerar effektiv coachträning med givande föreläsningar/workshops, som främjar praktisk tillämpning vilket skapar en hållbar förändring med direkt användbara kunskaper för vardagen.

Under vår coachutbildning utforskar vi coachingens teoretiska ramar, följer ICF:s etiska riktlinjer för att säkerställa professionell och etisk praktik. Vi gräver djupt in i ämnen som värderingar, attityder och viljans betydelse, utforskar begreppet empati och tränar på aktivt lyssnande samt effektfullt frågande. Vi utforskar tillsammans olika coachingstilar, metoder och övningar. Vår utbildning inkluderar även gruppcoaching, certifieringsträning och möjlighet till coachträning med lärarledd feedback.

Alla våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.

Mentorcoachingprogrammet består av

7 timmar mentorcoaching i grupp
3 timmar individuell mentorcoaching
2 inspelade coachingar utvärderade med såväl skriftlig som muntlig återkoppling

Under Shift 3 repeterar vi kärnkompetenserna, observerar varandra och ger feedback samt förbereder det praktiska inför certifieringen.

Förkunskaper:
Shift 1 & Shift 2

Pris:
Shift 3: 15 900 kr ex moms