Coaching

Konsten att skapa handling!

Professionell coaching för dig som vill utvecklas

SHIFT erbjuder professionell coaching i olika paket för dig som vill utvecklas och förändras personligt och/eller professionellt. SHIFT erbjuder också duo-, grupp- och teamcoaching för er som samarbetar professionellt och vill utveckla era samarbeten.

Professionell coaching är en metod som skapar kraftfulla processer. Coaching stärker ditt självledarskap och ger förutsättningar för personlig och professionell utveckling och förändring. Coaching lyfter fram det som är viktigt för dig, undersöker och utforskar olika möjligheter och perspektiv. Coaching skapar medvetenhet, ger insikter som leder till handling och resultat. Coaching stärker ditt psykologiska kapital.
En coach följer och coachar dig nyfiket, intresserat och engagerat. En coach stöttar dig att gå från ord till handling. En coach är där så att du behåller mod och fokus. En coach följer dig ända in i mål.
Vi använder oss av coaching i alla våra tjänster såväl på grupp som personnivå. Alla våra coacher har gått en coachutbildning som är ackrediterad av ICF.

“Coaching har skapat förutsättningar för mig att tydliggöra mål och min egen kapacitet, och att hitta olika perspektiv och strategier för lösningar”

Chef inom turistnäringen

Ledarstöd och chefshandledning

Att vara ledare kräver hållbarhet både i jobbet och privat, i ledarskap, medarbetarskap och livsstilsfrågor. Chefscoaching syftar till att bygga hållbarhet i ett helhetsperspektiv och fyller funktionen att under tid supporta ledaren att hitta eller återuppta strategier, sätta mål och genomföra handlingarna som leder dit.

Coachingen kan varvas med teoriavsnitt om så önskas. Samt kompletteras med Lead Forward, en strukturerad metod för ledarutveckling med utgångspunkt i en feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Vi erbjuder också utbildning och utvecklingsprogram inom ledarskap och oavsett om du väljer coaching, utbildning eller båda så får du med dig praktiska verktyg att använda direkt i din vardag.

Förväntade effekter

  • Ett hållbart ledarskap med en struktur och ett förhållningssätt som kan möta förändringar i arbetet nu och på sikt.

  • Ökad förmåga att leda och inspirera medarbetare i vardagen samt till bättre självledarskap.

  • Ökad förmåga att kommunicera mål och strategier.

  • Ökad medvetenhet om de egna styrkorna och hur du kan använda dem effektivt.

  • Bättre hantering av olika stressfaktorer och stressande situationer.

  • Bättre genomförande av presentationer, anföranden och möten.

  • Förståelse för verktyg som kan användas för att själv coacha och samtala med medarbetare.