Shift 1
Coachande förhållningssätt

Shift 1

Shift 1 är en grundutbildning inom professionell coachingmetodik där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett coachande ledarskap.

Den passar för alla som möter och/eller samarbetar med andra människor och vill fördjupa sina färdigheter i effektiv kommunikation och utvecklas på ett såväl personligt som ett professionellt plan.

“Efter Shift 1 fick jag ett nytt förhållningssätt till min roll som chef. En bestående förändring som underlättat mitt arbete och privatliv. Det går inte en dag utan att jag använder mig utav det jag lärde mig på Shift 1 och 2”.

Gunilla Backlund, HR-ansvarig Aptum

Aktuell Shift 1 -utbildning

På plats i Umeå

2024
21-22 mars + 18-19 april

SHIFTs utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att vi tror på att du lär dig bäst genom att aktivt delta och uppleva. Vi tillämpar ARL-metoden (Action, Reflection, Learning) för att uppmuntra till aktiv handling, erfarenhetsutbyte och efterföljande reflektion. Vår metodik kombinerar effektiv coachträning med givande föreläsningar/workshops, som främjar praktisk tillämpning vilket skapar en hållbar förändring med direkt användbara kunskaper för vardagen.

Alla våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.

 

 

 

 

 

Utbildningen består av 2+2 heldagar
Det ingår tre tillfällen professionell coaching.
Deltagande i alla moment krävs för att bli godkänd
Totalt 33 utbildningstimmar

  • Det coachande förhållningssättet som process, metod, verktyg och dess effekter
  • Självförtroende, självkänsla
  • Coachingnärvaro, sätta mål
  • Skapa medvetenhet, skapa handling
  • Vision och framtid
  • Införliva det coachande förhållningssättet

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Pris:
Shift 1:  24 900 kr ex moms
Shift 1+2 paketpris:  49 900 ex moms