Shift 1
Coachande förhållningssätt

Shift 1

Shift 1 är en grundutbildning inom professionell coachingmetodik där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett coachande ledarskap.

Den passar för alla som möter och/eller samarbetar med andra människor och vill fördjupa sina färdigheter i effektiv kommunikation och utvecklas på ett såväl personligt som ett professionellt plan.

“Efter Shift 1 fick jag ett nytt förhållningssätt till min roll som chef. En bestående förändring som underlättat mitt arbete och privatliv. Det går inte en dag utan att jag använder mig utav det jag lärde mig på Shift 1 och 2”.

Gunilla Backlund, HR-ansvarig Aptum

Aktuell Shift 1 -utbildning

På plats i Umeå

2024
21-22 mars + 18-19 april

Shifts utbildningar genomsyras av det coachande förhållningssättet. Med upplevelsebaserad inlärning och coaching lär sig deltagaren genom att göra. Vi tillämpar ARL-metoden (Action, Reflection, Learning) för att uppmuntra till aktiv handling, erfarenhetsutbyte och efterföljande reflektion. 

Vår metodik kombinerar effektiv coachträning med  föreläsningar och workshops. Det främjar praktisk tillämpning vilket skapar en hållbar utveckling med direkt användbara kunskaper i vardagen.

Alla våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.

 

Utbildningen består av 2+2 heldagar
Det ingår tre tillfällen professionell coaching.
Deltagande i alla moment krävs för att bli godkänd
Totalt 33 utbildningstimmar

  • Det coachande förhållningssättet som process, metod, verktyg och dess effekter
  • Självförtroende, självkänsla
  • Coachingnärvaro, sätta mål
  • Skapa medvetenhet, skapa handling
  • Vision och framtid
  • Införliva det coachande förhållningssättet

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Pris:
Shift 1:  24 900 kr ex moms
Shift 1+2 paketpris:  49 900 ex moms