För er som vill vara hållbara förebilder

SHIFT verkar för hållbara organisationer, ledare och medarbetare. Vill du som organisation gå från ord till handling, stärka ert team- och självledarskap?

Konsten att skapa handling!

Coaching är en metod, en samtalsteknik och ett verktyg för att skapa kraftfulla processer. Coaching skapar förutsättningar för personlig och professionell utveckling och förändring.

Coaching lyfter fram det som är viktigt för dig, undersöker och utforskar olika möjligheter och perspektiv. Coaching skapar medvetenhet, ger insikter och sätter upp mål som leder till handling och resultat.

“Coaching har skapat förutsättningar för mig att tydliggöra mål och min egen kapacitet, och att hitta olika perspektiv och strategier för lösningar”

Chef inom turistnäringen