Shifts
coachutbildning

Kvalitetsgranskad och ackrediterad av ICF (International Coaching Federation)

Shifts coachutbildning 

 

Vi är stolta över att erbjuda Sveriges nordligaste coachutbildningsprogram, Shifts coachutbildning, med en av ICF* godkänd Level 1-ackreditering.

Shifts coachutbildning är för dig som vill arbeta som professionell coach eller vill utveckla ett coachande ledarskap. När du har slutfört hela programmet kan du ansöka om ACC-certifiering enligt ICF:s standard.

Vårt program ger dig fördjupning i de 8 kärnkompetenserna och hur du använder dem som coach och/eller i ditt ledarskap. Om du vill växa både som person och professionellt, arbeta målinriktat, uppnå en ny nivå av medvetenhet och utveckling, då är det här programmet för dig.

Programmet består av de tre utbildningarna Shift 1, Shift 2 och Shift 3 som tillsammans utgör vår Level 1 utbildning. 

* ICF, International Coaching Federation, är det internationella organ som ackrediterar utbildningar för de som vill utbilda coacher baserat på ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. När du väljer oss kan du känna dig trygg med att du får en kvalitetsgranskad och coachspecifik utbildning. Dock är det ICF som slutligen certifierar utbildade coacher. Det gör ICF till en oberoende part som kontrollerar kvalitén på utbildningar genom sin ackrediteringsprocess samt  certifierar de coacher som har genomgått en ackrediterad coachutbildning.

 

Logo för Level 1ackreditering från ICF

Priserna är per deltagare och exklusive moms:

Shift 1: 24 900 kr

Shift 2: 29 990 kr

Shift 1+2 paketpris 49 900 kr

Shift 3: 15 900 kr

Paketpris för Shifts coachutbildning = 57 900 kr

Så vad betyder det egentligen att vara en Level 1 ackrediterad utbildare?

Level 1-ackreditering innebär att att en utbildningsleverantör har fått hela sin utbildningsorganisation Level 1- ackrediterad av ICF Coaching Education.

En Level 1-ackrediterad utbildning innehåller minst 60 och upp till 124 utbildningstimmar och betecknas som en ACC Ackrediterad utbildning. Utexaminerade studenter kan efter att uppnått 100 timmars coachingerfarenhet samt 10 timmars mentorcoaching ansöka om att bli certifierade på ACC nivå (Associate Certified Coach).

Att välja en Level 1 ackrediterad utbildare inom coaching kan vara avgörande för din upplevelse och professionella coachutveckling. Här är några anledningar till varför du bör överväga vår utbildning:

Hög Kvalitet och Standard: Level 1-ackrediterade utbildare har uppfyllt de stränga kraven och standarderna som satts av International Coaching Federation (ICF). Det garanterar att utbildningen är av hög kvalitet och följer branschens bästa praxis.

Internationell Godkännande: Ackreditering från ICF är internationellt erkänd och respekterad. Om du planerar att coacha på en global nivå kommer en Level 1-ackrediterad utbildning att vara mycket värdefull.

Förtroende och Tillit: När du väljer en ackrediterad utbildning kan du känna dig trygg i att du får en solid grund i coaching. Detta hjälper dig att bygga förtroende hos dina framtida klienter.

Professionell Utveckling: En Level 1-ackrediterad utbildning ger dig möjlighet att utveckla dina coachingsfärdigheter på ett professionellt och strukturerat sätt. Du får tillgång till beprövade metoder och tekniker.

Bättre Karriärmöjligheter: Om du siktar på att arbeta som coach professionellt kan en ackrediterad utbildning öppna dörrar till fler karriärmöjligheter. Många organisationer föredrar att anställa coacher med en av ICF ackrediterad utbildning.

Kvalitetssäkring: ICF ackrediterar utbildare för att säkerställa kvaliteten i coachingutbildningar. 

Nätverk och Gemenskap: Genom att delta i en ackrediterad utbildning blir du en del av ICF-gemenskapen och får tillgång till ett värdefullt nätverk av professionella coacher och resurser.

Sammanfattningsvis, att välja en Level 1 ackrediterad utbildare är ett klokt steg om du strävar efter att bli en professionell coach eller om du vill förbättra dina coachingsfärdigheter. Den ger dig förtroende, kvalitetsgranskad utbildning och öppnar dörrar till en framgångsrik karriär inom coaching.