Karriärvägledning och Omställningsstöd

Stöd till medarbetare i omställning

Erbjuder du stöd för medarbetare i omställning?

SHIFT är här för att hjälpa dig och dina medarbetare att navigera i karriärens skiftande vindar.

Vad innebär vårt omställningsstöd?
I en tid av karriärförändringar, oavsett om det är internt inom organisationen eller i ett nytt yrkesområde, är det avgörande att ha rätt verktyg och stöd. Vårt omställningsstöd är utformat att ge trygghet och en stabil grund i övergångsperioder.

Ge dina medarbetare rätt stöd i karriärens skiften. Kontakta SHIFT för att veta mer om vårt omställningsstöd.

Innehåll

Inledande samtal och behovsanalys:
Vi inleder med en behovsanalys, där vi tillsammans utforskar förutsättningar, förväntningar, behov och målbild. 

Individuell coaching, omställningsstöd och karriärvägledning:
I detta program fungerar coaching som ett stöd för att skapa klarhet, sätta upp mål och skapa handlingar som leder mot sitt önskade resultat. Efter varje coachingsession ges övningar, strategier och förhållningssätt att öva på inför nästa session.

Det inledande samtalet sker fysiskt, medan resten av programmet kan ske fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar bäst.

 

Förväntade effekter

Genom vårt omställningsstöd kommer medarbetaren att utveckla

Strategier och verktyg för hållbart arbetsliv:
Lära sig att hantera utmaningar, anpassa sig till förändringar och uppnå sina mål inom arbetslivet, både nu och i framtiden.

Insikt och användning av personlig och professionell potential:
Upptäcka och använda sin fulla potential.

En personlig handlingsplan:
En skräddarsydd plan för att nå sina karriärmål.

Nya perspektiv och en framåtsyftande vision:
Genom coaching kunna se nya möjligheter och forma en tydlig vision för sin framtid.

Stärkt psykologiskt kapital:
Utveckling av psykologiska resurser som hjälper att klara av utmaningar med självförtroende.

Verktyg för nästa karriärsteg:
Genom omställningsstödet bli väl rustade för att ta nästa steg på arbetsmarknaden.