Om Shift

Följ SHIFT på Instagram och Facebook så får du veta mer om vad som händer hos oss!

Detta är Shift

SHIFT har sedan 2009 utvecklat sin kunskap och erfarenhet av att utbilda och sprida det coachande förhållningssättet till människor och organisationer som vill utvecklas. Vi har utbildat och coachat chefer, ledare, team, ledningsgrupper, präster, psykologer, entreprenörer, företagsfrämjare, arbetssökande med flera.

Vi är så glada att de i sin tur fortsätter att använda det coachande förhållningssättet och på så sätt sprider det vidare i sina organisationer. Effekten blir positiva miljöer och hållbarhet på sikt. Vi vill att alla som samarbetar med oss med stolthet ska vara förebilder för andra.

SHIFT coachar och utbildar enligt International Coaching Federations (ICF)* riktlinjer. SHIFT drivs och motiveras av ledorden genuint, framåtsyftande och handlingskraftig. Så ska det också kännas när du samarbetar med oss.

Människosyn

SHIFTs människosyn bygger på att vi ser människor genom den gröna linsen, vilket innebär att vi vet att alla människor:

  • Är hjältar i sina egna liv
  • Har sina egna drömmar och mål och vill göra skillnad
  • Har sina egna svar
  • Älskar och är älskade
  • Bidrar till oss just nu
  • Är värda att behandlas med respekt

Våra tre grundprinciper

Genuint – Vi lever som vi lär och använder det coachande förhållningssättet i allt vi gör. Vi utgår alltid från kundens vardag och det gör vi på ett enkelt och livsglatt sätt.

Framåtsyftande – Vi ser möjligheter, fokuserar på dem och hjälper kunden att hitta sina vägar framåt.

Handlingskraftigt – Vi ser till att kunden går från ord till handling och gör en förflyttning och får den utveckling den behöver.