HE(R)O-IQ

Ett utvecklingskoncept för psykologiskt kapital

HE(R)O-IQ

Stärk ditt psykologiska kapital i arbetslivet

HE(R)O-IQ är ett forskningsbaserat självskattningsinstrument för psykologiskt kapital i arbetslivet.

Våra coacher är certifierade av Stefan Söderfjäll och därför kan vi erbjuda möjligheten till självskattning av det psykologiska kapitalet genom HE(R)O-IQ

Vad är psykologiskt kapital?

Psykologiskt kapital handlar om de resurser vi har för att må bra och prestera i form av:
Hopp
Egenförmåga
Resiliens
Optimism

Du är beroende av ett starkt psykologiskt kapital för att kunna leda dig själv genom livet. Coaching handlar om att stärka självledarskapet.

Coachen sporrar dig att:

Sätta mål och göra planer för hur du tar dig dit- Det stärker ditt Hopp
Skapa handlingar som du genomför och på så sätt visar du för dig själv och din coach att du gör saker även om de är obekväma – Egenförmåga
Träna på att välja fokus, att slänga offerkoftan och sluta älta – Resiliens
Träna på att se möjligheter och att glaset är halvfullt istället för halvtomt – Optimism

Vårt erbjudande

Med HE(R)O-IQ  kan vi numera mäta effekten av coaching, det vill säga, hur vi genom coaching kan stärka det psykologiska kapitalet.

Detta ingår:

  • HE(R)O-IQ kartläggning av en individs självupplevda psykologiska kapital
  • Redovisning, analys och reflektion av resultatrapport
  • 5 tillfällen individuell coaching á 45 minuter där du tillsammans med coachen jobbar med dina identifierade utvecklingsområden

Pris: 15 000 kr ex moms