Aktuellt

Rätt coachingverktyg gav bättre arbetsmiljö

6 Sep, 2023

Foto på Susanne Huotari - enhetschef på Solgårdens vård- och omsorgsboende.

Varje dag gör jag en in- och utcheckning på jobbet. Det handlar om att jag gör en checklista över hur jag vill att dagen ska se ut och sedan checkar jag ut genom att anteckna hur dagen varit, vad jag kunde ha gjort och tänkt annorlunda, säger Susanne Huotari, enhetschef på Solgården vård- och omsorgsboende.

Solgården är ett kommunalt vård- och omsorgsboende i centrala Hörnefors med totalt 46 lägenheter. Här ges personal och boende alla möjligheter att vistas ute i en trivsam miljö med stora altaner, balkonger och små gångstigar. Men trots goda förutsättningar har arbetsmiljön länge utgjort en utmaning.

Det finns en gammal historik som sitter i väggarna. En känsla av ”det var bättre förr” och ” vi har redan testat det där, det fungerade inte då heller”. I samband med kommunens omstrukturering, nedskärningar inom enheterna och svårigheter att attrahera ny personal försämrades stämningen. Fokus hamnade på att älta det förgångna istället för att rikta blicken mot framtiden och agera för lösningar. Det var en tung period.

Bild på Solgården Vård- och omsorgsboendeI december 2022 blev Susanne Huotari kontaktad av SHIFT Education efter en rekommendation från kommunens HR-avdelning.

De workshops och samtal som SHIFT Education genomförde med medarbetarna och oss tre enhetschefer gav oss verktyg för att ompröva vårt tankesätt och förändra vårt tillvägagångssätt. I grund och botten handlade det om att inte älta det förgångna utan se framåt vilket kan låta enkelt men det är det verkligen inte! Det är en process som kräver aktivt agerande och ständigt tankearbete.

Ett av verktygen som Susanne Huotari ofta använder sig av är ”Veta, känna, göra”. Hon minns speciellt ett tillfälle då hon skulle genomföra ett svårt samtal och plötsligt insåg att metoden faktiskt fungerade.

“Veta, känna, göra handlar om att jag inför samtalet går igenom vad vill jag att personen ska veta, det vill säga:

  • att personen förstår varför vi har samtalet
  • sedan hur personen ska känna i vårt samtal, att förmå och uppmuntra personen att göra om och göra rätt med hjälp av de rutiner som finns
  • slutligen hur jag vill att personen ska göra i fortsättningen för att inte samma misstag ska ske igen

Genom att jag förberedde mötet med hjälp av verktygen kunde det svåra samtalet förvandlas till en lösning där vi båda blev mycket nöjda och mötet fick ett positivt utfall.”

Under medarbetarnas gruppsamtal deltog alla tre enhetschefer för att lyssna och sätta sig in i medarbetarnas tankar och perspektiv.

Idag agerar vi chefer som en sammanhållen enhet och är tryggare tillsammans. Vår kommunikation har blivit mer transparent, vilket minimerar risken för missförstånd och skvaller bland personalen. Jag kan starkt rekommendera SHIFT Education. Ingrid Lindelöw Berntson, vår coach, som är en energisk och inspirerande möjliggörare!

Shiftlunchen – Attrahera mera

Shiftlunchen – Attrahera mera

Vi fortsätter vårt firande av SHIFT 15 år. Den här gången med fokus på arbetsgivarvarumärke och vad det i praktiken innebär att vara en attraktiv arbetsgivare.  fredag 17 maj, 11.30-13.00 Lunch till...