Insikter med Ingrid

Vem är jag villig att vara?

1 Aug, 2023

För många år sedan  gick jag ett coachutbildningsprogram hos Maria Nemeth. Där lärde vi oss bland annat “The coaching arena”. Min insikt idag handlar om hur otroligt användbar den är – dag ut och dag in.

Den handlar om fyra enkla frågor:

  1. Vem är jag villig att vara?
  2. Är jag villig att systematiskt observera och gå bortom mitt antagande?
  3. Är jag villig att aktivt leta efter allt jag kan lära av den här situationen?
  4. Är jag villig att garantera att vem som än coachar mig kommer att lyckas?

Om vi börjar med frågan: Vem är jag villig att vara? Det handlar om ett mindset, eller mer än ett mindset. Det handlar om just det – att vara villig att vara. I hennes metod så finns det 23 utvalda ord, som beskriver varande att välja bland. Du ska välja fem av dem. Idag valde jag uppmärksam, kreativ, öppen, närvarande och mottaglig. När jag går in i dagen med denna villighet kommer dagen att kännas lättare och det blir enklare att hålla fokus.

Nästa fråga: Att gå bortom mitt antagande – handlar för mig om att gå bortom mina fördomar, att icke värdera att endast observera situationen precis som den är.

Att aktivt leta efter allt jag kan lära av den här situationen – blir för mig ett sätt att styra mot lärdomar såväl när du har flow och allt känns lätt som när det uppstår hinder, prövningar eller obekväma situationer.

Och den sista frågan: Är jag villig att garantera att vem som än coachar mig kommer att lyckas? Det är att lyssna och ta in andra människor, se hur den här personen framför mig bidrar till mitt lärande, inte minst om mig själv.

Att sätta coachingarenan och leva den kan vara obekvämt. Det den gör är att hålla mig på banan. Att få mig att kravla upp ur diket när jag hamnat fel. Framförallt gör den att jag ger alla situationer och människor som jag möter en möjlighet att vara precis som de är – här och nu utan filter. Och då blir det lättare att  göra en genuin aktiv handling som demonstrerar den person jag är villig att vara.

För mig är det, det coachande förhållningssättet och självledarskap.

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation kan ge värde, prestation kan ge ångest, prestation kan ge handlingsförlamning, prestation kan ge kraft. Idrottspersoner har som jobb eller största fritidsintresse att prestera. Hur gör...

Från vision och strategier till verklighet

Från vision och strategier till verklighet

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna...