Insikter med Ingrid

Insikter med Ingrid

28 Feb, 2023

Ange en beskrivning av bilden här

Öppna dörrar – Stänga dörrar

Uthållighet, bryta i tid

Vilka samarbeten är goda samarbeten och vilka tar mer än de ger?

Hur vet jag det och när vet jag det?

Med ny VD och nya lokaler händer det mycket. Det är då en behöver stanna upp ibland och göra en halvhalt.

Reflektera stämma av. Vad ger energi i form av goda relationer, glädje, hälsa,  pengar, lust, ringar på vattnet, vinna vinna, flow?  Allt detta är viktigt oavsett om du driver företag eller är anställd. 

Som coach får jag möjlighet att stötta och sporra andra med detta.

För egen del  lever jag som jag lär och har jag tagit hjälp av en av våra SHIFT coacher, med spetskompetens inom mindfulness.

 –  Övar mig på SOAS-metoden.

Stanna upp Sitt eller stå still. Andas

Observera vad som pågår i dig

Acceptera situationen som den är. För verkligheten är som den är!

Svara på ett ändamålsenligt sätt –  eller Släpp taget

Den får mig att vara medvetet här och nu. Den får mig att komma närmare det som är viktigt på riktigt!

Den funkar i min vardag; i företagandet, i  nära relationer och för träning och återhämtning.

Hur gör du?

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation kan ge värde, prestation kan ge ångest, prestation kan ge handlingsförlamning, prestation kan ge kraft. Idrottspersoner har som jobb eller största fritidsintresse att prestera. Hur gör...

Från vision och strategier till verklighet

Från vision och strategier till verklighet

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna...