Insikter med Ingrid

Från vision och strategier till verklighet

5 Sep, 2023

Alfapetbrickor i trä med bokstavssidorna uppvänd stavar ut ordet "vision". Dessa brickor ligger på nedvända alfapetbrickor med orange bakgrund.

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna våra värderingar och vad som är viktigt på riktigt. Omdefiniera våra roller. Eventuellt behöver vi göra ett omtag. Och vi behöver göra strategier för att nå dit.

När vi är nöjda ska vi också förmedla vår vision och våra strategier så att varje individ som ska lockas av visionen kan se den framför sig.

För oss som älskar att visionera och drömma så kan det vara lätt att vi stannar där. Att vi liksom drar ut på det – Se upp!

Nu gäller det att tillsammans göra verklighet av strategierna och leva visionen i praktiken. Hur gör vi då det?


Vi sätter SMARTA mål och gör SMARTA handlingar.  Det vill säga att de ska vara:

Specifika – Så konkreta att det går att ta på

Mätbara-  Jag/vi ska tydligt se när det är klart

Attraktiva – Det ska kännas viktigt och skönt när det är genomfört

Relevanta och Realistiska (som ni ser blev det två R här) Relevanta till vår Vision och realistiska – De går att genomföra på den tid jag har.

Tidsbestämt – När ska jag börja och när ska det vara klart?

Accepterade. Att det steg som ska tas är accepterat av den/de som ska göra det.

Kom också ihåg att dessa mål ska vara under er/din egen kontroll.


Mina  tips till mig själv och er andra är: Börja med små steg och SMARTA-säkra dom. Följ upp kontinuerligt – sätt deadlines och kom ihåg att FIRA. Sätt nya SMARTA mål följ upp och FIRA.

Om vi gör detta bevisar vi för oss själva och varandra att vi är handlingskraftiga, att det blir verkstad av våra goda intentioner och att vi närmar oss vår vision med tydlighet och riktning. Är stegen små kan vi lättare finjustera under vägen.

Mina insikter är att:

  • Ju mer jag övar på detta, privat och i mina företag, desto lättare blir det för mig att processleda andra organisationer och företag i deras utvecklingsresor mot hållbarare organisationer.
  • Detta stärker det psykologiska kapitalet för mig som individ och hos hela organisationen. Vi vill tillsammans känna hopp, egenförmåga och optimism vilket gör att vi lättare hanterar motgångar – resiliens.
  • Den där goda känslan då vi lever som vi lär är viktig – för mig är det hållbart på riktigt.

Känns detta svårt att komma till skott med? Vi hjälper gärna er!

Kontakta Tove Näsman tove@shifteducation.se

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation kan ge värde, prestation kan ge ångest, prestation kan ge handlingsförlamning, prestation kan ge kraft. Idrottspersoner har som jobb eller största fritidsintresse att prestera. Hur gör...

Vem är jag villig att vara?

Vem är jag villig att vara?

För många år sedan  gick jag ett coachutbildningsprogram hos Maria Nemeth. Där lärde vi oss bland annat “The coaching arena”. Min insikt idag handlar om hur otroligt användbar den är - dag ut och...