Insikter med Ingrid

Employee Experience

20 Apr, 2023

Just lärt mig ett nytt begrepp Employee Experience eller EX som det förkortas. Spännande att vi hela tiden behöver nya begrepp för att beskriva en och samma företeelse. Jag funderar vad  skillnaden är mellan EX och arbetsgivarvarumärke, positiv arbetsmiljö, trivsel på jobbet, hållbar arbetsplats, hållbar verksamhet…

Hur som helst, viktigt att belysa, viktigt att lyssna in vad som är viktigt på riktigt för de som jobbar på just din arbetsplats.

Läser i HR – nytt följande:

“Att fundera över sin EX har blivit allt populärare den senaste tiden. Nu när vi inte alltid behöver vara på kontoret måste arbetsgivare skapa en meningsfull upplevelse på arbetsplatsen och vara extra noga med att skapa trivsel och engagemang.”

Så roligt att det blivit populärare. Min upplevelse är dock att de flesta chefer, åtminstone så länge jag coachat, haft detta väldigt långt fram på näthinnan. Däremot har de inte alltid vetat hur de skapar dessa miljöer och hur det ska hålla över tid.

Min insikt blir, för att få långsiktighet och därmed hållbarhet, att vi  behöver förstå och stå ut med att ett “hur” idag troligen är ett annat “hur” i morgon.

Därför behöver vi kontinuerligt stämma av och lyssna på medarbetarnas upplevelser. Stämma av EX och hur de pratar om sin arbetsplats. Och när vi lyssnat behöver det hända något också. Vi behöver visa i handling att vi menar vad vi säger och leva som vi lär. Då har vi möjlighet att skapa positiva spiraler om och om igen.

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation kan ge värde, prestation kan ge ångest, prestation kan ge handlingsförlamning, prestation kan ge kraft. Idrottspersoner har som jobb eller största fritidsintresse att prestera. Hur gör...

Från vision och strategier till verklighet

Från vision och strategier till verklighet

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna...