Insikter med Ingrid

Coaching + Psykologiskt Kapital = ett självklart äktenskap

8 Jun, 2023

Coaching handlar om att stärka självledarskapet. Psykologiskt kapital om de resurser vi har i form av HoppEgenförmågaResiliensOptimism  för att må bra och prestera. Du är förstås beroende av ett starkt psykologiskt kapital för att kunna leda dig själv genom livet.

Coachen sporrar dig att:

Sätta mål och göra planer för hur du tar dig dit- Det stärker ditt  Hopp

Skapa handlingar som du genomför och på så sätt visar du för dig själv och din coach att du gör saker även om de är obekväma – Egenförmåga 

Träna på att välja  fokus, att slänga offerkoftan och sluta älta – Resiliens 

Träna på att se möjligheter och att glaset är halvfullt istället för halvtomt – Optimism

Med HE(R)O-IQ ett forskningsbaserat självskattningsinstrument för psykologiskt kapital i arbetslivet kan vi numera  mäta effekten av coaching, det vill säga, hur vi genom coaching kan stärka det psykologiska kapitalet.

Som coacher ser vi människor som hjältar och därför älskar vi akronymen HERO. Vi tror på vår klient, ibland mer än de tror på sig själva. 

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation – fult, fint eller mittemellan?

Prestation kan ge värde, prestation kan ge ångest, prestation kan ge handlingsförlamning, prestation kan ge kraft. Idrottspersoner har som jobb eller största fritidsintresse att prestera. Hur gör...

Från vision och strategier till verklighet

Från vision och strategier till verklighet

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna...