Tips från coachen

Fyra tips som hjälper dig på vägen.

22 Sep, 2023

rollup med shift education logotyp

Att vara en bra chef och samtidigt vara en förebild är inte alltid lätt. Att ifrågasätta sig själv och känna att jag inte räcker till är en naturlig process av att vara chef. Här tar vi upp tips som kan hjälpa dig på vägen.

1. En bra chef är en förebild för sina anställda.

En bra chef fungerar som en förebild för alla i organisationen. Hen är en kulturbärare som är djupt rotad och entydig om sina värderingar. Chefen är engagerad och inser vikten av personalens välbefinnande och motivation för att nå målen. En chef ser till att företagets framtid är trygg. Hen förstår vad chefsrollen innebär och utför den med en enorm självmedvetenhet.

 

2. Att kunna kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt

En bra chef förstår vikten av en tydlig kommunikation. Att, som chef, kunna förstå och framföra både positiva och negativa tankar är ett arbetssätt som ska värderas högt. Som chef kommer en ibland att utsättas för  svåra situationer. Det kan vara när en ska framföra ett negativt budskap till en medarbetare som att någon inte har presterat på den nivån företaget strävar efter eller att en medarbetare ska bli avskedad. Det kan även vara att ett helt arbetslag inte har presterat under en period och att  åtgärder nu behöver sättas in för att komma framåt – då är tydlig kommunikation av största vikt.

 

3. En bra chef leder sig själv

En bra chef kan leda sig själv. Hen känner till sina styrkor och svagheter och anpassar sitt arbete efter det. Hen är villig att använda sina styrkor och utveckla sina svagheter genom att varje dag jobba medvetet och metodiskt.

 

4. En bra chef ser styrkor och svagheter i grupp och rekryterar därefter

En bra chef får en grupp att må bra, samt kunna prestera dag in och dag ut. Hen ser potential i unga talanger och utvecklar dessa till sin fulla kapacitet. Hen uppmuntrar och fördelar till eget ansvar, på ett metodiskt sätt, till varje individ i gruppen. Hen får alltså varje individ att känna sig delaktig och ansvarsfull.

 

Slutsats

Ingen ledare, chef eller coach är perfekt i sin roll. Vi kan alla lära oss av varandra. Förmågan att ge och ta emot feedback är en viktig del i en chefs utveckling.

Lev och led som du lär

Lev och led som du lär

Ibland träffar jag grupper eller enskilda personer som har negativa synpunkter på sin chef. Ofta handlar det om att chefen inte lever som den lär. När jag träffar de som uppskattar sin chef så är...

Känslan av att inte räcka till…

Känslan av att inte räcka till…

“Jag räcker inte längre till. Känner mig alltid otillräcklig och hinner inte med det jag ska göra. Orkar snart inte längre.” Känner du igen dig?Då är du inte ensam. De flesta av oss har perioder då...

Delegera – När, hur och varför?

Delegera – När, hur och varför?

Många av de chefer jag coachar tycker det är svårt att delegera så därför kommer här är några tips från coachen:Börja med att fråga dig varför du ska delegera en viss uppgift. Exempelvis:  Behöver...