Insikter med Ingrid

Från vision och strategier till verklighet

5 Sep, 2023

Alfapetbrickor i trä med bokstavssidorna uppvänd stavar ut ordet "vision". Dessa brickor ligger på nedvända alfapetbrickor med orange bakgrund.

I förändring och utveckling behöver vi visionera. Vi behöver skapa en vision utifrån vår dröm som är så där kittlande som alla som berörs kan skriva under på. Vi behöver lägga tid på grunden, syna våra värderingar och vad som är viktigt på riktigt. Omdefiniera våra roller. Eventuellt behöver vi göra ett omtag. Och vi behöver göra strategier för att nå dit.

När vi är nöjda ska vi också förmedla vår vision och våra strategier så att varje individ som ska lockas av visionen kan se den framför sig.

För oss som älskar att visionera och drömma så kan det vara lätt att vi stannar där. Att vi liksom drar ut på det – Se upp!

Nu gäller det att tillsammans göra verklighet av strategierna och leva visionen i praktiken. Hur gör vi då det?


Vi sätter SMARTA mål och gör SMARTA handlingar.  Det vill säga att de ska vara:

Specifika – Så konkreta att det går att ta på

Mätbara-  Jag/vi ska tydligt se när det är klart

Attraktiva – Det ska kännas viktigt och skönt när det är genomfört

Relevanta och Realistiska (som ni ser blev det två R här) Relevanta till vår Vision och realistiska – De går att genomföra på den tid jag har.

Tidsbestämt – När ska jag börja och när ska det vara klart?

Accepterade. Att det steg som ska tas är accepterat av den/de som ska göra det.

Kom också ihåg att dessa mål ska vara under er/din egen kontroll.


Mina  tips till mig själv och er andra är: Börja med små steg och SMARTA-säkra dom. Följ upp kontinuerligt – sätt deadlines och kom ihåg att FIRA. Sätt nya SMARTA mål följ upp och FIRA.

Om vi gör detta bevisar vi för oss själva och varandra att vi är handlingskraftiga, att det blir verkstad av våra goda intentioner och att vi närmar oss vår vision med tydlighet och riktning. Är stegen små kan vi lättare finjustera under vägen.

Mina insikter är att:

  • Ju mer jag övar på detta, privat och i mina företag, desto lättare blir det för mig att processleda andra organisationer och företag i deras utvecklingsresor mot hållbarare organisationer.
  • Detta stärker det psykologiska kapitalet för mig som individ och hos hela organisationen. Vi vill tillsammans känna hopp, egenförmåga och optimism vilket gör att vi lättare hanterar motgångar – resiliens.
  • Den där goda känslan då vi lever som vi lär är viktig – för mig är det hållbart på riktigt.

Känns detta svårt att komma till skott med? Vi hjälper gärna er!

Kontakta Tove Näsman tove@shifteducation.se

Chefer och självinsikt

Chefer och självinsikt

Läste att forskning visar att chefer med självinsikt är mer framgångsrika än de som inte har det. Som coach är det ljuv musik. Tänker att oavsett om du är chef eller ej så är självinsikten viktig....

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

För en tid sedan, när jag höll en föreläsning för ledarna angående psykologiskt kapital, så var det en i publiken som reflekterade:“ Ibland, under vissa perioder, blir det gigantiska uttag av det...

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Tänk om vi alla skulle vara mer nyfikna på varandra. Vad skulle hända då? Inom coachingen använder vi oss av nyfikenheten för att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och väcka medvetenhet....