Insikter med Ingrid

Employee Experience

20 Apr, 2023

Just lärt mig ett nytt begrepp Employee Experience eller EX som det förkortas. Spännande att vi hela tiden behöver nya begrepp för att beskriva en och samma företeelse. Jag funderar vad  skillnaden är mellan EX och arbetsgivarvarumärke, positiv arbetsmiljö, trivsel på jobbet, hållbar arbetsplats, hållbar verksamhet…

Hur som helst, viktigt att belysa, viktigt att lyssna in vad som är viktigt på riktigt för de som jobbar på just din arbetsplats.

Läser i HR – nytt följande:

“Att fundera över sin EX har blivit allt populärare den senaste tiden. Nu när vi inte alltid behöver vara på kontoret måste arbetsgivare skapa en meningsfull upplevelse på arbetsplatsen och vara extra noga med att skapa trivsel och engagemang.”

Så roligt att det blivit populärare. Min upplevelse är dock att de flesta chefer, åtminstone så länge jag coachat, haft detta väldigt långt fram på näthinnan. Däremot har de inte alltid vetat hur de skapar dessa miljöer och hur det ska hålla över tid.

Min insikt blir, för att få långsiktighet och därmed hållbarhet, att vi  behöver förstå och stå ut med att ett “hur” idag troligen är ett annat “hur” i morgon.

Därför behöver vi kontinuerligt stämma av och lyssna på medarbetarnas upplevelser. Stämma av EX och hur de pratar om sin arbetsplats. Och när vi lyssnat behöver det hända något också. Vi behöver visa i handling att vi menar vad vi säger och leva som vi lär. Då har vi möjlighet att skapa positiva spiraler om och om igen.

Chefer och självinsikt

Chefer och självinsikt

Läste att forskning visar att chefer med självinsikt är mer framgångsrika än de som inte har det. Som coach är det ljuv musik. Tänker att oavsett om du är chef eller ej så är självinsikten viktig....

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

För en tid sedan, när jag höll en föreläsning för ledarna angående psykologiskt kapital, så var det en i publiken som reflekterade:“ Ibland, under vissa perioder, blir det gigantiska uttag av det...

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Tänk om vi alla skulle vara mer nyfikna på varandra. Vad skulle hända då? Inom coachingen använder vi oss av nyfikenheten för att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och väcka medvetenhet....