Insikter med Ingrid

Chefer och självinsikt

25 Apr, 2024

Framåtsyftande samtal
Läste att forskning visar att chefer med självinsikt är mer framgångsrika än de som inte har det. Som coach är det ljuv musik. Tänker att oavsett om du är chef eller ej så är självinsikten viktig. Om du vet dina styrkor, dina intentioner, dina mål och dina begränsningar så kan du utifrån det bestämma vad du vill utveckla och vad du vill be om hjälp med.

När jag coachar chefer och ledare så blir självinsikten större och framför allt, de får en acceptans för den de är, blir lugnare och mer närvarande i sitt ledarskap. Med god självinsikt blir det lättare att se andra!

Med större självinsikt blir det också lättare att välja när du som chef ska släppa kontrollen och när du ska behålla den. Kontroll i balans gynnar kreativiteten hos medarbetarna och på så sätt förstås företaget.

När vi använder självinsikten som verktyg i coachingen blir det lätt att hitta konkreta handlingar utifrån chefens dilemman. När chefen ser sig själv och andra med självinsikten som raster så förebyggs konflikter och det blir lättare att hitta en gemensam riktning.

Utifrån det som händer i världen idag med mycket oro hos oss alla. Kom ihåg att du som chef också är människa. Du behöver stöd för att kunna vara närvarande med dina medarbetare och lyssna på såväl deras oro som deras framtidsdrömmar.

Om du inte redan har provat coaching: Gör det nu. Det är en investering i dig själv och företaget som ingen av er kommer att ångra.

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

Psykologiskt kapital – uttag och insättningar

För en tid sedan, när jag höll en föreläsning för ledarna angående psykologiskt kapital, så var det en i publiken som reflekterade:“ Ibland, under vissa perioder, blir det gigantiska uttag av det...

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Nyfikenhet – Ett medskick till jul

Tänk om vi alla skulle vara mer nyfikna på varandra. Vad skulle hända då? Inom coachingen använder vi oss av nyfikenheten för att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och väcka medvetenhet....

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Tillitens Tankegångar: Frågor och Tänk Om

Funderat mycket på ordet tillit - till lit - litar till. Något ömsesidigt. För att jag litar på dig är det inte säkert att du litar på mig och tvärtom. Även om det förstås underlättar. Inser att vi...