Ledningsgruppsutveckling

Vi leder och styr processen utifrån er vardag och era behov. Ni får arbeta med utveckling av både ledningsgruppsarbetet och det personliga ledarskapet. Ni skapar samsyn kring ert syfte och arbetssätt, förståelse och kunskap om rollerna och personerna i er grupp.  På så sätt skapas ett mer effektivt och välmående team.

Mer observant på människor runt mig, lyssnat mer och annorlunda.
Utveckling i gruppen. Mer sammansvetsade och fått mer gjort.
Jag reflekterar mer över mig själv, mitt eget förhållningssätt och beteende.
Jag har fått en del utmaningar, reflekterar över mitt eget sätt att hantera dessa.
Kommunikation med andra, man lär sig av sig själv.
Lärt känna gruppen, reflektera. Feedback. Aptjatter. Internt lyssnande.
Fina verktyg på olika nivåer, för egen del och för ledningsarbetet. SMARTA mål stor nytta av den modellen.Sammanfattning från ledningsgrupp i byggbranschen.

PDF Ledningsgruppsutveckling