Ledarskap

Gott ledarskap och gott medarbetarskap hör ihop. Våra utbildningar utgår från att du oavsett om du är chef, ledare eller medarbetare behöver leda dig själv. Vi stöttar dig att vara den ledare/medarbetare du vill vara och nå dina och företagets mål.
Vi på SHIFT håller kurser i Coachande ledarskap och Personligt ledarskap.
Vi ger stöd till Ledningsgruppsutveckling eller enskilt Ledarstöd.