Facilitering

Står din organisation inför ett förändringsarbete? Behöver ni sätta nya mål? Vi tar hand om processen och ni om sakfrågorna. Med stöd av oss sätter ni mål, spelregler och gör en handlingsplan som ni sedan följer.

PDF Processledning