Ledningsstöd

SHIFT erbjuder ledningsstöd till chefer, projektledare, ledare och ledningsgrupper.

Att vara en god chef, projektledare, ledare eller ledningsgrupp innebär att du behöver både kompetens, erfarenhet och stöd. SHIFT erbjuder utbildning och delar med oss av erfarenheter inom ledarskap och projektmetodik. Du får stöd på vägen i form av professionell coaching. Vi stöttar ledningsgruppen att gå från ord till handling. Vi ger dig möjligheten att göra det du är bäst på. Vi inspirerar dig att delegera uppgifter till dina medarbetare och/eller överlåta uppgifter till oss eller någon av våra samarbetspartners om du så önskar. Kort sagt hos oss får du det stöd just du behöver för att vara en god ledare, projektledare, chef eller ledningsgrupp.