Coachutbildning i Umeå

Kurserna SHIFT 1 och SHIFT 2 är tillsammans en diplomerande coachutbildning i Umeå enligt International Coach Federations riktlinjer.

Omfattning: Totalt 64 utbildningstimmar och 14 timmar coaching.
Den individuella coachingen kan göras via telefon. Du blir coachad och du har egna klienter.
Utbildningen hålls på svenska.
SHIFT 1 och SHIFT 2 är processutbildningar enligt modellen ARL – aktion, reflektion. lärande
Lärare: Ingrid Lindelöw Berntson och Lena Lundqvist

Här kan du läsa mer om SHIFT 1

och här om SHIFT 2