Referenser

Vi vill att du som kund ska få bestående resultat av våra insatser. Vi vet att de verktyg du får med dig kan användas om och om igen. Vi vill att du ska nyttja din potential på bästa sätt och hitta dina lösningar. Vi vill att det ska bli lätt att gå från ord till handling.

Här får ni citat och resultat från några av våra kunder.

Marie Sjögren, avdelningschef Norrlands Universitetssjukhus

”Jag använder det coachande förhållningssättet varje dag både i grupp och individuellt. Vi höjer på så sätt den gemensamma kunskapen och det gynnar patienten. Resultatet blev en kollektiv kunskap som gagnar patienten.

Skanska väg och anläggning Västerbotten

Citat från gruppen: 

”Utveckling i gruppen. Mer sammansvetsade och fått mer gjort””

”Ja, just det. Jag reflekterar mer över mig själv, mitt eget förhållningssätt och beteende”

”Jag har fått en del utmaningar, reflekterar över mitt eget sätt att hantera dessa.”

”Kommunikation med andra, man lär sig av sig själv.”

”Lärt känna gruppen, reflektera. Feedback. Aptjatter. Internt lyssnande”

Ulrika Sandström distriktschef:
Fina verktyg på olika nivåer, för egen del och för ledningsarbetet. SMARTA mål. Feedback. Check in och ut”.
Resultatet blev en mer sammansvetsad ledningsgrupp. Tydligare roller. Bättre på att ge bekräftelse och beröm.

Envix Nord AB
”Nu har vi en tydlig verksamhetsplan som styr det dagliga arbetet.
Det här hade vi kunnat göra själva. Det hade bara tagit 58 möten och minst ett halvår.”

Gunilla Johansson personalchef Rapunzel
”Efter SHIFT 1 fick jag ett nytt förhållningssätt till min roll som chef. En bestående förändring som underlättat mitt arbete och privatliv.
-Det går inte en dag utan att jag använder mig av det jag lärde mig på SHIFT 1 och 2”

Kriminalvården
”Nu har vi en  sammansvetsad arbetsgrupp med ökad trivsel och arbetsglädje .
Jag tar med mig er lyhördhet, förmåga till att anpassa, skruva upp/ändra fokus på innehållet”

Lena Forsgren verksamhetsledare
Med coachingens hjälp har jag nu minskad upplevelse av stress.
”Bra att ha ett bollplank, skapat utrymme för reflektion som alltihop hjälpt mig att sortera, prioritera och gå från ord till handling.”

Cecilia Bodin från Vattenfall efter att ha gått SHIFT 1:
”Jag trodde det här skulle vara en bra utbildning men alltså, det här är en förändring på cellnivå. Jag kommer aldrig mer att kunna ställa en varför- fråga”.