Mentorcoaching

SHIFT erbjuder den mentorcoaching som krävs för ACC- certifiering i International Coach Federations system.

  • För att bli ACC- certifierad krävs:
  • Grundutbildning till diplomerad coach. Hos oss är det kurserna SHIFT 1 och SHIFT 2.
  • 100 klienttimmar varav 75 betalda.
  • Två rekommendationsbrev som vi utfärdar efter att ha lyssnat på din coaching.
  • Tio timmars mentorcoaching på kärnkompetenserna.

Mentorcoachingen består av fem timmar individuell coaching på kärnkompetenserna och fem timmar gruppcoaching på kärnkompetenserna. Programmet inleds med att skapa individuellt mål och plan för hur det målet ska nås. I mentorcoachingen tas konkreta frågeställningar från coaching upp.

Våra mentorcoacher är Ingrid Lindelöw-Berntson och Lena Lundqvist.