DuoCoaching

DuoCoaching skapar snabbt fungerande samarbete mellan professionella människor.
Vi erbjuder coaching för dig som yrkesmässigt samarbetar och vill utveckla det samarbetet. För er som delar på ledarskapet, är chef och projektledare eller är två personer som har nyckelroller i organisationen.

PDF Duo coaching