Katarina Sjögren

Om mig som coach

Som coach är jag närvarande, lyhörd och engagerad. Jag erbjuder en tillåtande atmosfär och tror på att du själv bär svaren inom dig! Min erfarenhet som socionom gör att jag är van vid att möta människor, vågar ställa utmanande frågor och inte räds svåra samtal. Min styrka som coach är att jag är närvarande, intuitiv och håller din agenda högt.

Specialområden

Livsstilsförändring, relationer, föräldraskap, svåra samtal.

Om coaching

Coaching hjälper dig framåt, håller dig i rörelse, hindrar dig från att stagnera. Coaching tar dig från ord till handling. Coaching hjälper dig att ta befälet över din tillvaro och nå dit du vill. Att bli utvald att få delta i en annan människas inre resa är en förmån! När det sedan uppstår insikter som gör att klienten växer och kommer närmare sitt mål uppstår magi.

Arbetslivserfarenhet

Jag har varit yrkesverksam som socionom sedan 1999. Arbetat som socialsekreterare med barn- och familjefrågor, familjerätt, missbruk och ekonomiskt bistånd.

Utbildning

Diplomerad ICF-coach. Socionomexamen från Umeå Universitet. Utbildning inom ART (aggression replacement training), MI (motiverande samtal), Handledning Umeå Universitet, samt diverse utbildningar inom socialt arbete, såsom samtal med barn, adoptionsfrågor, familjerätt.

Jag blir glad av

En kopp te, ett svettigt träningspass, samtal med fina vänner, en god middag, kladdiga barnakramar, äkta människor – allt från det lilla i tillvaron till de stora, omvälvande insikterna!