Eleonor Persson

Om mig som coach:

Coaching är för mig ett sätt att förhålla mig på samtidigt som det också är ett sätt för mig att hjälpa andra människor att växa, utvecklas och ta eget ansvar. Min tro på att alla har sina egna svar och lösningar gör att det blir lättare för mig att vara en god medmänniska. För mig är det viktigt att lyssna på klienten och tillsammans undersöka vilka möjligheter som finns, ”titta” på alternativen och lyfta fram vilka resultat som följer. Som coach är mina främsta egenskaper mitt lugn, min nyfikenhet och min positiva människosyn.

Specialområden:

Barn, föräldraskap, svåra samtal, personlig utveckling och ledarskap.

Om coaching:

Coaching utgår från att klienten är experten i hens liv och därför utelämnar jag som coach råd och min egna agendan. Med kraftfulla frågor skapas utrymme för egen insikter och svar. Med coaching som verktyg kan jag hjälpa klienten att ta fram sina inre resurser så att hen själv kan agera kraftfullt och komma till handling. Coaching är fantastiskt och roligt!

Arbetslivserfarenhet:

Jag har arbetat med barn i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Efter gymnasiet började jag arbeta som barnskötare på en förskola och bestämnde mig sedan att studera vidare. 2009  blev jag färdig socionom och har arbetat både som socialsekreterare och familjebehandlare. Senaste åren har jag arbetat som föreståndare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Utbildning:

Diplomerad ICF-coach genom Shift Education. Socionomexamen (Umeå Universitet). Utbildning inom mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer (Umeå universitet), MI (motiverande samtal) och barn- och ungdomspsykiatri (Umeå universitet) samt diverse utbildningar inom socialt arbete, såsom missbruk, barnsamtal, familjebehandling och socialrätt.

Jag blir glad av:

Att se andra människor växa och när jag får vägleda till eget ansvar. Att vistas i naturen och känna lugnet sprida sig i min kropp. Jag blir också glad av att vara fysiskt aktiv i ett hårt träningspass. När jag ser det enkla och känner att ”all is well”.