Coaching Umeå

Coaching är en mål- och handlingsstyrd process, en samtalsmetod och ett förhållningssätt. Coaching hjälper dig att hitta din egen kunskap och kreativitet och ta nästa steg i livet.

Coach och coaching är ingen skyddad titel eller yrke. Idag är det ett populärt begrepp och många kallar sig coacher. SHIFT Education arbetar med professionell coaching, med bas i Umeå. Alla våra coacher är diplomerade eller certifierade ICF-coacher. Vi ger våra coacher kontinuerlig kompetensutbildning och handledning i alla uppdrag. Utmärkande för SHIFTs coacher är vikten vi lägger vid  att se dina förmågor och att visa, i ord och handling, att vi ser dem.

Kvalitetssäkring
Vi arbetar enligt International Coach Federations kärnkompetenser och etiska riktlinjer.  Läs mer om ICF . Coacherna i vårt nätverk får kontinuerlig handledning. Vi är öppna för återkoppling på det som fungerar bra och även det som inte fungerar. I vårt nätverk finns alltid möjlighet att byta coach om du så önskar.

PDF Professionell coaching