Chefsstöd

Går det bra nu? Är det fullt upp? Växer ni snabbt? Anställer nya? Har du mer än fullt upp med att sälja? Vi kan supporta och avlasta dig med målsättningssamtal, hålla vecko- eller månadsmöten samt individuell coaching. Du får fortsätta fokusera på det du är bäst på.

SHIFTs chefsstöd stödjer och avlastar dig som  chef och ökar effektiviteten i företaget. Vi stödjer dig i att skapa samsyn, kontinuitet och transparens i företagets strategi och målsättningsarbete. Detta för att samla och rikta medarbetarnas kraft åt samma håll så att ni når extraordinära resultat.
Vi ger de anställda möjlighet till individuellt stöd i arbetet vilket ger: Laganda, måluppfyllelse och arbetsglädje. Vi frigör tid för chefen.

Tjänsten omfattar:

  • Motivation och målsättningssamtal: Enskild professionell coaching. Där varje medarbetares motivatorer och drivkrafter blir tydliga. Varje medarbetare sätter personliga SMARTA mål för sitt arbete.
  • Gemensam genomgång av resultaten från samtalen med hela företaget.
  • Månadsmöten med uppföljning av mål, vilka redskap behöver vi just nu?
  • Gruppstärkande övningar som anpassas utifrån gruppen exempelvis fysisk aktivitet, feedbackträning, fokusträning.
  • Individuell professionell coaching. Individuell coaching som kan användas av alla anställda utifrån behov i form av ett ”klippkort” med 10 tillfällen.
  • Förberedelser, sammanställningar, dokumentation och avstämning med chef.