Category Archives: Aktuellt

Ökad efterfrågan


SHIFT Education startades 2009 och drev redan då den ICF- ackrediterade utbildningen SHIFT 1 och 2. Då var coaching nytt och efterfrågan liten. Successivt har coaching blivit mer populärt, samtidigt kritiserat, efterfrågan och kraven på kvalitet har ökat.
Det är mer vanligt att ledare och chefer har coacher som bollplank, privatpersoner söker coaching för att ta sig vidare framåt i olika situationer i livet. Det coachande ledarskapet pratas om i större utsträckning. Kompetenser som att leda i förändring , coacha medarbetare, skapa engagemang och drivkraft frågas efter i jobbannonser. Fler upphandlingar av utbildning och coaching med krav på ICF certifiering dyker upp.

Två exempel:
En myndighet som med sin nya ledningsfilosofi vill ha ledare som medverkar till att skapa arbetsglädje och fungerande team, som gläds åt varandras framgångar, tar ansvar för hela processen. Ledarna ska vara lyhörda, lösningsinriktade, proaktiva. De ska föra dialog och skapa goda relationer, det som sker i relationen och i kommunikationen chef och medarbetare är centralt.
Ledarna ska även utveckla sitt självledarskap och vara förebilder, beskriva syftet med verksamheten, utmana och ifrågasätta, frigöra handlingskraft samt uppmuntra och synliggöra.
En kommun upphandlar ledarutbildning och har som  förväntad effekt att deltagande ledare ska bli väsentligt mer lyhörda och effektiva i möten med andra, utveckla förmågan att genomföra stimulerande, effektiva och motiverande möten och samtal  i grupp såväl som individuellt. De ska veta när och hur de ska  tillämpa det coachande ledarskapet. Samt kunna lyfta förmåga, talang,  drivkraft och utveckla medarbetare och sig själva.

Den första upphandlingen har vi vunnit tillsammans med Kommuncoacherna där vi använder vår utbildning SHIFT 1. Den andra upphandlingen svarar vi på just nu och hoppas så klart få jobba där också.

Hur intressant låter ovanstående för dig,  vill du utveckla dig i ledarskap? Det finns möjligheter även utanför upphandlingarna – det finns platser kvar  på de öppna SHIFT 1 utbildningarna hösten 2017. Vill du gå  SHIFT  1 tillsammans med din arbetsgrupp så hör av dig! Vi håller även företagsinterna utbildningar.

Önskar er en härlig vårmånad
(oavsett vädret).

”Din egentlige chef är den som går under din hatt”

Det skriver Jocke Fagervall, Hockeytränare för närvarande i Björklöven i sin blogg: Alla människor behöver vara sin egen ledare i sin egen vardag. Ta kontrollen och ansvaret över sitt. Inte familjens utan sitt eget då kommer även det andra att fungera. http://www.jockefagervall.se/?p=134

Precis som Jocke vet vi att ledarskapet börjar hos oss själva. För att du ska kunna leda och inspirera andra, behöver du börja med dig själv.

Patrik Westander, medgrundare och vd på pr-byrån Westander skriver i kvalitetsmagasinet.se http://kvalitetsmagasinet.se/sa-bygger-ni-en-lonsam-snallhetskultur/

När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Det gör att vi kan ta mer betalt, har lättare att rekrytera rätt personer samt behålla våra medarbetare längre, säger Patrik Westander.

Vi på SHIFT håller med. Att vara varandras arbetsmiljö är något vi prioriterar högt både internt och externt

Den 9-10 februari hade vi de två första dagarna på vår SHIFT 1 utbildning. Utbildningen var fullbokad med människor från vitt skilda branscher som gruv och metallindustrin, skogsnäringen, företagshälsovården, flyktingmottagande, hemtjänsten.

Den gemensamma nämnaren är att de i sina jobb leder både sig själva och samarbetar  andra

Med SHIFT 1 får de en bas av kommunikativa strategier och förhållningssätt, med fokus på att genom självledarskap skapa förutsättningar för en positiv, kreativ arbetsmiljö där förmågor som att sätta tydliga mål och skapa handling genererar resultat på ett hållbart sätt.

Blir du sugen? Anmäl dig redan nu till nästa utbildning?

För mer information Kontakta oss gärna!

Lena Lundqvist 072-210 36 74, lena.lundqvist@shifteducation.se

Ingrid Lindelöw Berntson 070-552 20 38, ingrid@shifteducation.se

Pelle Vesterlund 070-544 71 74, pelle.vesterlund@shifteducation.se 

 

 

 

 

Utvecklingssamtal och prestation-hör de ihop?

Har du suttit på ett medarbetarsamtal och frågat dig varför gör vi det här? Vad leder det till egentligen? Varför går vi inte ut härifrån peppade och handlingskraftiga? Varför får vi inte fantastiska resultat i vår organsisation?

Har du suttit på ett utvecklingssamtal med dina barn och funderat i liknande banor?

Du är inte ensam.

Psykologen Mary-Clare Race på sajten Management Issues går lite längre och säger att idén att en skulle kunna styra sin verksamhet med att en gång om året ha medarbetarsamtal, är lika knasig som att ett äktenskap skulle funka om bara paret firar sin bröllopsdag varje år, skriver ledarskapsexperten. Rankning, utvärderingar, prestationsbaserad lön – det kvittar vilket system företaget har, om inte ledarna vet hur de ska få medarbetarna att prestera, skriver hon.

Mary-Clare Race säger att nyckeln är att skapa en högpresterande arbetsplatskultur där människor använder sina styrkor och utmanar sig själva. Vi på SHIFT vill lägga till att detta i sin tur leder till prestationslust och arbetsglädje och därmed en positiv spiral.

För att skapa denna kultur krävs enligt Mary-Clare Race sex förutsättningar: Mening, Utmaningar, Uppmärksamhet, Utveckling, Erkännande, Valmöjligheter.

SHIFTs utbildningar ger verktyg för att skapa dessa förutsättningar och bygga en positiv miljö som gör att vi får prestationslust i stället för att skapa stress. Vi ger verktyg för att tydliggöra, mål och syfte (mening). Vi ger verktyg för att skapa handling (utmana). Vi ger verktyg för att ge och ta emot bekräftelse (erkännande och uppmärksamhet) Vi ger verktyg för att du som individ själv utvecklas men också för att stötta andra att se valmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. (utveckling och valmöjligheter).

Har du lust att vara med och skapa en positiv, kreativ och högpresterande kultur på din arbetsplats?

Anmäl dig till nästa SHIFT 1 kurs! Vårens kurs är fullbokad så vill du vara säker på en plats till hösten, anmäl dig redan nu! Om du vill du ha en egen kurs på din arbetsplats, kontakta oss!

Anmäl dig till Eventet här: SHIFT 1- med start september

SHIFT breddar sin marknad

SHIFT breddar sin marknad nyhetsbrev v. 2

Under de sju år vi kontinuerligt genomfört vår SHIFT 1 utbildning har vi sett vilken effekt och nytta den ger deltagare oavsett bakgrund. Ett tjugotal kurser har genomförts och fler än 150 personer har varit med. Personer med varierande bakgrund från både privat och offentlig sektor. Vi har haft chefer och ledare, HR personal, egen företagare, ingenjörer, studie och yrkesvägledare, präster, arbetssökande, projektledare, redovisningskonsulter mfl.  Personer i varierande åldrar, både män och kvinnor.

De berättar om vinsterna och resultaten de fått av utbildningen. Till exempel om förbättrad kommunikation genom att lyssna bättre och ställa öppna frågor, om lägre arbetsbelastning och mindre stress då de delegerar mer och har större tillit till andra, om roligare och bättre arbetsmiljö då de ser och bekräftar andra mer, om att gå från ord till handling med lätthet.

I det här nyhetsbrevet uppmärksammar vi vilken nytta konsulter kan ha  av SHIFT 1 utbildningen.

Ökad digitalisering och automatiserade tjänster förändrar kraven i yrkesrollen, står det i tidningen Balans som ges ut av FAR branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare.  Känner du igen dig? Det här gäller på flera ställen, vi har hört det bland annat från bankvärlden och försäkringsmäklare.

De nya kraven innebär att konsulterna behöver möta kunden på ett nytt sätt och jobba mer med rådgivning, coaching och säljande. För det behövs kompetenser i kommunikation, lyssnande, bemötande, ställa frågor, skapa relationer. Konsulterna behöver skapa förtroende, kunna undersöka och få fram information så att rådgivningen passar kunden, både innehållsmässigt och hur det presenteras. De behöver supporta kunderna att flytta fokus från dåtid till nutid.

Balans skriver också att framtidens vinnare är de som kan ta datorernas information, översätta och förmedla den till kunden i form av coaching och rådgivning,

SHIFT 1 är en utbildning som ger kompetens i coaching, Den ger kompetens och praktiska lyssnande, bemötande, ställa frågor, skapa relationer. Den ger också ett förhållningssätt som förenklar vardagen.

Läs gärna Stefan Gardlows blogginlägg om sina erfarenheter av SHIFT 1 utbildningen.
http://shifteducation.se/2016/12/vagen-till-en-coachande-konsult/

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Även det här året har vi fått träffa och lära känna härliga, fina, goa människor. En av dem är Christina Rickardsson som imponerat med sitt mod och öppenhet och som lyser upp varje möte med sitt leende och värme. Genom att ge vår julgåva till Christinas stiftelse Coehlo Growth vill vi önska er alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Ingrid, Lena, Pelle och Marlene

http://coelhogrowth.com/